Napi szó · Słówko dnia
kezdeményezés - inicjatywa | vkinek a kezdeményezésére - z czyjejś inicjatywy
Forum Węgierskie