Napi szó · Słówko dnia
felbomlik - rozpaść się, ulec znieszczeniu (felbomlottak a tradicionális közösségek)
Forum Węgierskie